新住民聯合服務中心 孫詠晏

1208_桃園新住民內頁-中越版
1208_桃園新住民內頁-中越版
1208_桃園新住民內頁-中越版
1208_桃園新住民內頁-中越版
1208_桃園新住民內頁-中越版
1208_桃園新住民內頁-中越版
1208_桃園新住民內頁-中越版
1208_桃園新住民內頁-中越版
1208_桃園新住民內頁-中越版
1208_桃園新住民內頁-中越版
1208_桃園新住民內頁-中越版
1208_桃園新住民內頁-中越版

新住民專刊(中越版本)

作者:桃園市政府 ╱ 日期:2024-01-30 ╱ 多媒體版 ╱ 已保護 0.04 棵樹

Để thể hiện sự nhấn mạnh của Đào Viên vào sự đa dạng và thân thiện, đồng thời tăng cường thúc đẩy tính đa văn hóa của Cư dân mới, bằng cách cấp phát hành cho Cư dân mới các ấn phẩm độc quyền, cung cấp cho Cư dân mới một kênh để bày tỏ ý kiến và văn hóa của họ, đồng thời thúc đẩy công dân đánh giá cao, để hiểu cư dân mới từ góc độ đa dạng và thân thiện như tôn trọng và hòa nhập, hiện trong giai đoạn lập kế hoạch và chuẩn bị, để tạo điều kiện cho Cư dân mới dễ đọc, ấn phẩm đặc biệt sẽ trình bày quy hoạch bằng nhiều ngôn ngữ, nội dung kể về câu chuyện cuộc sống của Cư dân mới giới thiệu về văn hóa nước ngoài (ẩm thực, quần áo, nhà ở, giao thông, giáo dục, giải trí, v.v…) Chính sách thúc đẩy dịch vụ phúc lợi cho Cư dân mới hy vọng rằng ấn phẩm đặc biệt có thể trở thành kênh cho Cư dân mới để chia sẻ kinh nghiệm sống, cảm xúc, thu thập thông tin, kết nối và học hỏi lẫn nhau, khiến Đào Viên trở thành nơi hỗ trợ thân thiện và mạnh mẽ nhất cho Cư dân mới.

留言版

新住民聯合服務中心 孫詠晏

NEW-最新

HOT-熱門

新住民專刊(中越版本)

1208_桃園新住民內頁-中越版

請填入帳號及密碼